Have an account? Sign in

Twitter Feed:

Loading...

Online-manual CV-sökverktyg

1. Inloggning

För att få access till Workmint CV-sök loggar du in på ditt Workmint Recruit-konto, och det gör du genom att klicka på den grå knappen “Sign in” högst upp till höger på webbsidan. Fyll sedan i den E-postadress och det lösenord som du fick skickat till dig när ditt konto skapades.

För att använda Workmints CV-sök måste man ha ett Workmint Recruit-konto. Har du ännu inget konto så kan du klicka HÄR för att fylla i en intresseanmälan.

2. Workmints CV-sök

Workmints CV-sök är uppdelat i 3 olika upplåsningssteg vilket underlättar och snabbar upp din urvalsprocess då du slipper gå igenom hela CV:s som ändå inte passar din kravprofil.

En siffra högst upp till höger, samt färgkoder, på varje CV visar i vilket upplåsningssteg du befinner dig med det aktuella CV:t. Du väljer sedan aktivt vilka CV:s som du vill gå vidare med till nästa steg, detta säkerställer att du endast går vidare med för dig relevanta CV:s.

2.1 De olika upplåsningstegen: Step1, Step2 och Step3

Step1: Här Visas nuvarande och tidigare befattningar men utan arbetsgivarens/företagets namn, Utbildningar men utan namn på lärosäten. Employment status, ålder, kön, Språkkunskap och önskade befattningar och övriga önskemål.

Step2: Här visas även namnet på arbetsgivaren/företaget på nuvarande och tidigare befattningar, arbetsbeskrivningar och lärosäten. I step2 kan du spara ner CV:t med befintligt tillgänglig information som .pdf.

Step3: CV:t visas nu komplett med kandidatens kontaktuppgifter och access till alla uppladdade attachments. Exempel på Uppladdade attachments är: CV:s och personliga brev som Word-dokument och .pdf-filer, foton och betyg.

När CV:s visas i resultatlistan efter en sökning är de färgkodade för att ge en bättre översikt:


GRÅ
= Step1, CV från den gemensamma databasen.

Gul = Step2, CV från den gemensamma databasen. Du har låst upp CV:t till step2.

Grön = Step3, Komplett CV. Du äger CV:t och det finns nu i din CV-databas. Eftersom färgkoden Grön visar att du äger CV:t så får även alla CV:s som du själv och dina kandidater registrerar direkt i workmint färgkoden Grön.

Läs mer om sökresultaten i punkt 2.5.

2.2 Sökverktyget

Workmints CV-sökverktyg är uppbyggt av flera olika funktioner som kan användas var för sig eller i kombination. Detta gör att man vid en sökning kan filtrera och selektera dynamiskt och följa resultatet i resultatlistan.

För att öppna sökverktyget så klickar du på knappen “Search” som du hittar på förstasidan i din kontovy.

2.3 Funktionslista

Här nedan listas sökverktygets olika funktioner. Varje funktions siffra finns sedan utmärkt på exempelbilden så att du lätt kan lära dig att navigera i verktyget:

01. Free text

Sök kandidater och CV:s med vanligt förekommande söktermer såsom Titlar/Befattningar och nyckelordsfraser. Här används också med fördel dynamiska kommandon som ”AND”, ”OR” och ”” (Läs mer om dynamiska sökkommandon i punkt 2.4). Söktermer i Free text matchas mot både Titlar/Befattningar, arbets- och utbildningsbeskrivningar samt termer i eventuella attachments som kandidaterna har laddat upp.
Här kan du också söka efter ett CV med hjälp av dess id-nummer genom att skriva id: följt av id-numret.

02. Work category

Rullgardinslista med yrkeskategorier. Dessa kategorier är matchade mot fasta kategorier som används vid registrering av CV:s. Kan användas som branschfilter.

03. Sub category

Rullgardinslista med yrkestitlar som autosorteras utefter vilket val som görs i ”Work category”. Använd ”CTRL”-tangenten för att välja flera i samma sökning.

04. Career status

Anger vilken yrkesfas kandidaten befinner sig i och hur pass benägen hon är att byta jobb. Denna funktion hjälper dig att selektera fram kandidater till brådskande rekryteringar.

05. Years of management experiences

Rullgardinslista som filtrerar sökresultatet efter antal års chefserfarenhet.

06. Staffing experience

Rullgardinslista som filtrerar sökresultatet efter antal underställda medarbetare.

07. Candidates with budget experience

Filtrerar bort kandidater som inte har erfarenhet av budgetansvar.

08. Self employed

Filtrerar bort kandidater som inte innehar registrerad F-skattsedel.

09-10. Minimum / Maximum age

Används för att filtrera kandidater efter åldrar. Ange lägsta och/eller högsta ålder. Anges båda så skapas ett ålders spann.

11. Gender

Filtrerar resultatet efter valt kön.

12. Relevant work experience

Filtrerar resultatet på hur många års relevant yrkeserfarenhet kandidaten har.

13-14. Lowest / Highest level of education

Välj kandidaternas lägsta och/eller högsta utbildningsnivå.

15. Desired working hours

Filtrerar resultatet efter kandidaternas önskade arbetsomfattning. Lämnas blankt för att välja alla.

16. Employment type

Filtrerar resultatet efter kandidaternas önskade anställningsform.

17. Minimum / Maximum salary

Ange lägsta och/eller högsta lönenivå. Kandidater som har angett en högre lägstanivå än sökningens högstanivå filtreras bort.

18. Language

Filtrerar sökresultatet efter krav på språkkunskaper. Använd ”CTRL” för att markera flera.

19. Desired country

Rullgardinslista som filtrerar sökresultatet efter i vilka länder kandidaterna kan tänka sig att arbeta.

20. Desired county

Rullgardinslista som filtrerar sökresultatet efter i vilka län och kommuner kandidaterna kan tänka sig att arbeta.

21. My candidates

Funktion som begränsar sökningen till endast din egen CV-databas. Om endast detta val är i bockat så visas inga sökträffar från den gemensamma databasen.

22. Workmint

Med detta val aktiverat utförs sökningen mot den gemensamma databasen, vilket ger sökträffar från andra rekryterares förmedlade CV:s. Används med fördel i kombination med funktion Nr: 21 “My candidates”.

23. Updated within

Rullgardinsmeny som filtrerar resultatet till CV:s som uppdaterats inom vald tidsram.

24. Order search results by

Anger hur listan med sökträffar ska sorteras:

Last updated = Sökresultatet visar de CV:s som är senast uppdaterade överst i listan och sedan i fallande ordning.

Coverage of resumé = Söresultatet sorteras med de CV:s som är mest kompletta med flest delar ifyllt överst i listan. En procentsiffra på varje CV talar om hur pass ifyllt det är.

Step2, Step 3 = Sorterar listan efter upplåsningstegen. Har du gjort tidigare sökningar på liknande befattningar så är denna funktion användbar för att snabbt hitta kandidater som du tidigare har tittat på låst upp till stepp2 och stepp3.

My Own = Sorterar listan med sökträffar från din egen CV-databas överst i listan.

Age, ascending, descending = Sorterar listan med sökträffar efter kandidaternas ålder, i stigande eller fallande ordning.

25. Search button

Klicka på knappen för att starta sökningen och för att exekvera valda sökparametrar.

26. Clear form

Klicka på knappen för att rensa formuläret.

2.4 CV-sök – Dynamiska sökparametrar

Sökning med dynamiska sökparametrar

I fritextfältet är det möjligt att använda sk. dynamiska sökparametrar i kombination med sökord och fraser för en mer effektiv sökning.
Denna funktion är mycket användbar vid sökning efter en viss specialkompetens eller certifiering.

Sökparametrarna är: AND, OR och ”” (Citationstecken) och de kan användas var för sig eller i kombination.

Sökparametern AND

Parametern AND skrivs mellan sökord eller termer för att söka efter CV:s som innehåller de båda orden.

Exempel: Vid  en sökningen efter en Ekonomiassistent som måste ha erfarenhet av systemet SAP skrivs söksträngen: Ekonomiassistent AND SAP i fritextfältet.

Sökresultatet kommer nu endast att visa CV:s som alla innehåller både titeln ”Ekonomiassistent” men också systemnamnet SAP.

Sökparametern OR

Parametern OR används mellan sökord eller termer för att söka efter CV:s som innehåller något av de båda orden eller termerna.

Exempel: Vid en sökning efter IT-kompetens som bör ha erfarenhet av programspråket Java är språknamnet ”Java” men också titeln ”Programmerare” relevant, i fritextfältet skrivs därför söksträngen: Java OR Programmerare.

Sökparametern ”” (Citationstecken)

Parametern ”” används för att söka detaljerat efter en sammanhängande fras. Sökningen visar endast resultat som matchar exakt det som står mellan citationstecken och kan vara användbar för att hitta även särskrivna ord och termer.

Exempel: ”Projekt ledare” eller ”Online marknadsföring”.

2.5 Sökresultat

Vid en genomförd sökning så visas antalet CV:s som matchar sökkriterierna i rutan bredvid sökknappen. Resultatlistan med alla matchande CV:s öppnas upp under vyn för sökverktyget. Sökresultatet visas som CV.s i Step1 och dessa når man genom att scrolla ner på sidan.

I sidfoten på varje CV finns ytterligare information om det specifika CV:t och en markeringsruta (Select):


example CV-footer

Via 0x0x0x0x

Sifferkombinationen “Via” är ett alias för det företag som ursprungligen har laddat upp det aktuella CV:t. Varje företag som registrerar CV:s i workmint och den gemensamma databasen tilldelas ett Alias. Alla alias är konfidentiella för att skydda både förmedlande rekryterare och kandidater.

Updated

Datum som visar när kandidatens CV och profil senast uppdaterades.

Coverage of resumé

Här visas i procent hur många delar av CV:t som är  ifyllt. 100% betyder att kandidaten har nyttjat alla funktioner. Ett CV med komplett förteckning över utbildning och tidigare och nuvarande anställningar visas som ca 50 %.

Match class

Match class visar hur pass relevant sökträffen är för det specifika CV:t och på vilken nivå träffen matchar. Användbart för att snabbare och enklare hitta det för den specifika sökningen mest relevanta sökträffarna.

Match class1: Sökträffen matchar med det angivna termerna i Free text-fältet + Work category + Sub category. Den mest relevanta träffen.

Match class2: Sökträffen matchar med det angivna termerna i Free text-fältet.

Match class3:
Sökträffen matchar med Work category + Sub category.

Kom ihåg att söktermer i rutan “Free text” även matchas mot eventuella attachments som kandidaten kan ha laddat upp.

Download CV (.pdf) (endast synligt och tillgängligt i Step2 och Step3)

I Step2 och Step3 kan du välja att ladda ner det aktuella CV:t som en .pdf-fil. Innehållet i pdf’en följer reglerna om upplåsningsstegen i punkt 2.1. Starta nerladdningen genom att klicka på länken “CV (.pdf)”.

Select-ruta

När du hittar ett intressant CV som du vill gå vidare med till nästa upplåsningssteg så bockar du i “Select”-rutan genom att klicka på den. Du kan välja flera CV.s på en gång, bocka bara i “Select”-rutan på det du vill ha innan du klickar på “Continue” längst ner i listan för att gå vidare. För att minimera fel så kommer systemet alltid be dig bekräfta ditt val.

CV_footer_selected

>Tillbaka till Punkt 2.2

4. Att göra en CV-sökning och låsa upp CV:s

Efter att ha loggat in och klicka upp sökverktyget så är du klar att genomföra en sökning.
Börja en CV-sökning

Vi rekommenderar att du börjar en sökning med att skriva in söktermer i “Free text”-rutan, detta kan vara t ex Befattningar eller specialistkunskaper. Du kan sedan förfina och smala av sökresultaten genom att använda de andra funktionerna, klicka bara på knappen “Search” eller tryck “Enter” på ditt tangentbord för varje funktion som du aktiverar. Du kan följa utvecklingen av sökningen via antalet träffar som visas i brevid knappen “Search” och genom att scrolla i resultatlistan. Kom ihåg de tips vi gav i avsnittet om dynamiska sökparametrar i punkt 2.4.

Intressanta CV:s – Step1

När du hittar CV:s som verkar intressanta för dig markerar du dessa genom att bocka i rutan “Select” längst ner på varje intressant CV. För att sedan gå vidare till Step2 med de CV:s du markerade så klickar du på knappen “Continue to Step2” längst ner i listan.
Systemet kommer du be dig bekräfta ditt val, klicka på knappen “Ok”, och sedan be dig godkänna upplåsningskostnaden, klicka på knappen “Confirm”.

Step2

Nu visas varje CV med mer information och det är också möjligt att ladda ner varje CV som .pdf. Markera de CV:s som du tycker är tillräckligt intressant genom att bocka för “Select-rutan” på varje CV och klicka sedan på knappen “Continue to Step3” längst ner i listan.
Systemet kommer du be dig bekräfta ditt val, klicka på knappen “Ok”, och sedan be dig godkänna upplåsningskostnaden, klicka på knappen “Confirm”.

Step3

Grattis, de CV:s du valde att låsa upp är nu helt kompletta och återfinns i din databas och är klara att använda.

5. Att söka bland mina egna och köpta CV:s

Om du vill söka reda på CV.s som är registrerade på ditt konto så öppnar du sökverktyget och ser till att endast funktion “My own” är aktiverad och utför din sökning.

Alla CV:s har ett unik id-nummer och vet du id-numret på det CV du söker så skriver du id: följt av id-numret i fältet “Free text”.

6. Exempel – CV-sökning

Vi söker efter en ”Ekonomichef” och skriver då titeln ”Ekonomichef”  i rutan för fritextsökning och trycker på knappen “Search”. Sökningen resulterar i ett stort antal träffar av CV:s som alla innehåller titeln ”Ekonomichef”. För ett mer detaljerat sökresultat som bättre passar vår kravprofil vill vi specificera vår sökning ytterligare:

Vi aktiverar nu ett flertal andra parametrar än fritextfältet för att ytterligare specificera och filtrera sökningen för ett mer relevant sökresultat:

Career status – Sätter vi till: “Employed, Looking for my next carrer step” med hjälp av rullgardinsmenyn

Years of management experiences – Ställer vi på “4-5 years”

Staffing experienceStäller vi till “1 – 15 employees

Maximum age – Sätter vi till “60

Candidates with budget experience – Ställer vi på “Yes”

Relevant work experience – Sätter vi på “2- 3 years”

Sökresultatet kommer nu endast visa CV:s som:

• Innehåller yrkestiteln ”Ekonomichef” (Free text)
• Tillhör kandidater som har anställning idag men som vill vidare i karriären (Career status)
• Har upp till 5 års chefserfarenhet (Years of management experiences)
• Med erfarenhet av personalansvar för upp till 15 personer (Staffing experience)
• Är yngre än 60 år (Maximum age)
• Med erfarenhet av budgetansvar (Candidates with budget experience)
• Har mellan 2-3 år yrkeserfarenhet som ”Ekonomichef” (Relevant work experience).

Läs gärna våra Söktips här.

Om du inte hittar den hjälp du behöver i den här manualen eller i vår FAQ så ber vid dig att kontakta oss på support@workmint.com.

Workmint CandidateFind your dream job!

For private persons who want to take the next careestep. Upload your CV and become accessible for a wide range of recruiters and staffing companies. Creating an account is free and easy – use information from your LinkedIn account.

Create an account »

Workmint Recruit For recruiters

Workmint make it easy for you as a recruitment-, headhunting or search company to find new candidates. We make it possible to make new money from work that has already been done. Spend less time finding people and more on consulting them.

Read more »

Workmint Demand For employers

We help you find right provider within recruitment and human resources, that match your budget. We give support through whole recruitment process, or part of it. We can help you with selection of candidates and find cost-effective solutions with extra staff hired.

Read more »