Twitter-flöde:

Laddar...

Workmints integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss.

Vår integritetspolicy är till för att värna om din integritet och ger dig information om hur vi gör när vi hanterar information som berör dig.

Vad vi registrerar

Den information som du lämnar på vår webbplats är frivillig. Workmint samlar bara in information som du själv lämnat till oss eller information som du gett ditt samtycke till att den ska få lämnas till oss från tredje part.

Workmint samlar även in information om hur du använder webbplatsen. Denna information är till för att vi ska kunna förbättra våra tjänster och utveckla webbplatsen. Till vår hjälp använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningar i din webbläsare så att de inte accepteras. För att skydda din integritet är information om hur du använder webbplatsen anpassad för att omöjliggöra identifiering av enskilda användare och utgör endast en källa för vår interna statistik.

Vår hantering av personuppgifter sker i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) och enligt Datainspektionens rekommendationer.

Hur vi använder information om dig

Workmint ger bl a rekryterings- respektive bemanningsföretag möjlighet att göra sökningar på de CV:s som finns i Workmints databas. Vidare tillhandahåller Workmint databasfunktionalitet till rekryterings- respektive bemanningsföretag för deras interna hantering av CV:s.
Den information som du lämnar kommer att användas för att göras sökbar för Workmints kunder, samt för att kunna kommunicera med dig och för att lättare kunna hjälpa dig vid eventuella frågor. Personlig information används även i syfte att förbättra våra tjänster och för att vi ska kunna informera dig om tjänster som kan vara av intresse för just dig.

Som användare kan du själv välja om ditt CV ska vara aktivt eller passivt. Är ditt CV passivt dyker det inte upp i CV-sökningar utan du får själv välja att visa det i samband med att du söker en viss tjänst. Är ditt CV aktivt blir dina uppgifter tillgängliga och synliga i de CV-sökningar som våra kunder gör.

Den information du lämnar sparas endast så länge det fyller webbplatsens syfte. Genom gallring tas personuppgifter som inte längre är aktuella bort från våra databaser. Du kan när som helst begära att ditt konto ska avslutas vilket medför att dina personuppgifter kommer att tas bort ifrån Workmints databas.

Säkerhet

Information om dig behandlas alltid konfidentiellt och visas aldrig för personer eller arbetsgivare utanför Workmint utan ditt tillstånd. Vår webbsida är krypterad och våra databaser är skyddade av brandväggar och intrångslarm. Vår personal verifierar löpande säkerhetsnivån med hjälp av utomstående experter.

Personlig information som vidarebefordras

För att utföra våra tjänster på bästa sätt kan vi komma att lämna information om dig till tredje part, såsom rekryteringsföretag, bemanningsföretag eller ”hosting-leverantörer”. Detta kan innebära att information om dig delas med part i tredje land.
Som användare är du medveten om att den information (t.ex. CV:n eller e-postadress) som du frivilligt visar eller vidarebefordrar kan lagras och användas av t ex Workmints kunder (såsom rekryteringsföretag och bemanningsföretag). Information som lagras av utomstående kan komma att användas i enlighet med annan integritetspolicy än Workmints. Detta kan leda till icke önskade meddelanden för vilka Workmint inte ansvarar.

Rätt till registerutdrag och rättelse

Som registrerad har du rätt att en gång per år kostnadsfritt ta del av de uppgifter om dig som Workmint har registrerat. Du kan när som helst begära att Workmint snarast rättar, blockerar eller raderar sådana uppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) eller föreskrift som har utfärdats med stöd av lagen.

Kontaktuppgifter
Workmint AB
Karlavägen 50
114 49 Stockholm
E-post: info@workmint.com
Telefon: 08-400 208 50

Workmint Candidate:För jobbsökande

Bli tillgänglig för ett stort antal rekryterare, headhunters och bemanningsbolag. Skapa ett konto kostnadsfritt. CV-registreringen går snabbt, du kan hämta uppgifter direkt från ditt LinkedIn-konto.

Läs mer och registrera CV »

Workmint Recruit:För rekryteringsbolag

Hitta rätt kandidater snabbt och enkelt! Workmint erbjuder bland annat CV-sök och annonsering på hittelönsbaserade tipssajten worktip.se. Rekryteringsbolag kan även tjäna pengar genom att själva förmedla CV:s till Workmint.

Mer information och intresseanmälan »

Workmint Demand:För arbetsgivare

Dags att anställa? Vi hittar rätt rekryterare för er. Ert uppdrag går ut till ett hundratal rekryterings- och bemanningsbolag som får offerera. Workmint kvalitetssäkrar leverantörerna, ni väljer om ni vill anlita någon av dem.

Mer information och intresseanmälan »